Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, dane adresowe: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt tel.: 32/39 33 610.
 2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego
  w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 10 kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wzięcia udziału w XII Tarnogórskim Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 4. Dane Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako wartość archiwalna.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w XII Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda
 10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.